行政書士法人第一綜合事務所

TÌM HIỂU VỀ CHẾ ĐỘ NHÂN LỰC CHẤT LƯỢNG CAO ĐẶC BIỆT (J-SKIP)

Từ tháng 4 năm 2023, “Chế Độ Nhân Lực Chất Lượng Cao Đặc Biệt” (J-Skip) đã được giới thiệu.
Để nói một cách tổng quát, chương trình này nhằm mục đích mời những người nước ngoài có kiến thức và kỹ năng xuất sắc, đặc biệt là những người có năng lực chuyên môn cao trong lĩnh vực nghiên cứu học thuật, quản lý doanh nghiệp và các lĩnh vực khác, đến làm việc tại Nhật Bản.
Vì vậy, ở chế độ này, điều kiện để có thể nhận được tư cách lưu trú (visa) được nới lỏng, và cũng đưa ra nhiều đãi ngộ đặc biệt.
Trong bài viết này, chúng tôi sẽ giải thích chi tiết về “Chế Độ Nhân Lực Chất Lượng Cao Đặc Biệt” (J-Skip)

1. “Nhân Lực Chất Lượng Cao Đặc Biệt” là gì?

“Nhân Lực Chất Lượng Cao Đặc Biệt”là những người nước ngoài xuất sắc và ưu tú.
Tiền đề cho chế độ này là tư cách lưu trú “Nhân Lực Chất Lượng Cao”.
>>Tham khảo bài viết về Điều kiện của Nhân lực chất lượng cao

Để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế ở Nhật Bản “Nhân Lực Chất Lượng Cao” được thành lập vào năm 2015:

 • Đem đến sự đổi mới cho ngành công nghiệp của Nhật Bản.
 • Thúc đẩy sự phát triển của thị trường lao động chuyên môn và kỹ thuật qua sự cạnh tranh với người Nhật.
 • Kỳ vọng sẽ nâng cao hiệu quả thị trường lao động của Nhật Bản.

“Nhân Lực Chất Lượng Cao” là người có những đặc điểm như trên.
Tóm lại, mục tiêu là mời những người nước ngoài xuất sắc đến Nhật Bản làm việc, giúp mở ra môi trường làm việc và nghiên cứu mới, cũng như thúc đẩy hoạt động doanh nghiệp theo phong cách Nhật Bản.

Trong việc xây dựng chương trình mới này, điều đáng chú ý là khác biệt so với các chương trình Nhân Lực Chất Lượng Cao trước đó.Đó là việc nhận giấy phép lưu trú “Nhân Lực Chất Lượng Cao” dựa trên “học vấn hoặc kinh nghiệm làm việc” và “mức thu nhập vượt qua một mức định sẵn”.

2. Nền tảng đặt nền móng cho việc thiết lập Chế Độ Nhân Lực Chất Lượng Cao Đặc Biệt

Từ khi thành lập chế độ Nhân Lực Chất Lượng Cao vào năm 2015, sau khi trải qua 8 năm thì chương trình Nhân Lực Chất Lượng Cao Đặc Biệt đã ra đời. Lý do đằng sau việc thành lập chương trình này là do chính quyền hiện tại, bao gồm Thủ tướng Kishida, nhìn nhận rằng cần thích nghi với “chủ nghĩa tư bản mới”“đầu tư vào nguồn nhân lực đón đầu xã hội mới sau đại dịch COVID-19” là một nhiệm vụ cấp thiết.

Những người tài năng xuất sắc có kiến thức và kỹ năng hàng đầu thế giới sẽ trở thành “đối tượng cạnh tranh toàn cầu”.
Năm 2022, Thủ tướng Kishida đã phát biểu rằng “Singapore, Indonesia, New Zealand và các quốc gia khác đã áp dụng (xem xét) hệ thống lưu trú và các chế độ đãi ngộ để thu hút nhân tài hơn. (…rút ngắn …). Mặc dù Nhật Bản đã nỗ lực thu hút nhân lực chất lượng cao, nhưng khi nhìn vào tình hình toàn cầu, vẫn còn rất nhiều thiếu xót.”
(Trích dẫn 1 đoạn trên trang web của Cục quản lí xuất nhập cảnh)

Và trong “Hội nghị Tạo lập Giáo dục Tương lai”, ông đã chỉ đạo các quan chức có liên quan rằng “Trong bối cảnh cạnh tranh thu hút nhân tài đang diễn ra khắp nơi trên thế giới, chúng ta cần tiến hành cải cách, bao gồm việc tạo ra một hệ thống mới đạt đến tiêu chuẩn toàn cầu cho việc thu hút nhân lực chất lượng cao, không chỉ giới hạn đối với du học sinh. Cần phối hợp giữa Hội nghị này, “Hội nghị Hiện thực hóa tư duy tư bản mới” và “Hội nghị giữ các Bộ trưởng liên quan về Tiếp nhận và Hòa nhập nhân lực nước ngoài” để thực hiện những cải cách cụ thể trong năm nay.”
(Trích dẫn 1 đoạn trong biên bản ghi chép của Hội nghị Tạo lập Giáo dục Tương lai )

Và từ đó, chương trình Nhân Lực Chất Lượng Cao Đặc Biệt đã ra đời.

3. Các yêu cầu để được công nhận là Nhân Lực Chất Lượng Cao Đặc Biệt

Chế độ “Nhân Lực Chất Lượng Cao” đã phân loại nội dung hoạt động thành ba loại: “Hoạt động nghiên cứu học thuật cao cấp” (giáo sư đại học và nhà nghiên cứu v.v.), “Hoạt động chuyên môn cao và kỹ thuật cao” (kỹ sư làm việc trong doanh nghiệp v.v.), và “Hoạt động quản lý và kinh doanh cao cấp” (nhà quản lý doanh nghiệp v.v.). Tùy thuộc vào đặc tính của từng loại hoạt động, đã đề ra các điểm cho từng mục như “Học vấn”, “Kinh nghiệm làm việc”, “Thu nhập” v.v. Nếu tổng số điểm đạt trên 70, người ngoại quốc được công nhận là Nhân Lực Nước Ngoài Chất Lượng Cao và được cấp thị thực Nhân Lực Chất Lượng Cao.

Chế độ ” Nhân Lực Chất Lượng Cao Đặc Biệt” đã mở rộng yêu cầu để cấp thị thực Nhân Lực Chất Lượng Cao cho những người có học vấn hoặc kinh nghiệm làm việc đủ điều kiện và thu nhập hơn một mức nhất định mà không quan trọng số điểm.

Yêu cầu về kinh nghiệm làm việc và thu nhập được đề ra cho những người tham gia vào “Hoạt động nghiên cứu học thuật cao cấp” (giáo sư đại học và nhà nghiên cứu v.v.) hoặc ” Hoạt động chuyên môn cao và kỹ thuật cao ” (kỹ sư làm việc trong doanh nghiệp ở mảng phát triển sản phẩm mới, luật sư quốc tế v.v.) bao gồm:

 • Có bằng thạc sĩ trở lên và thu nhập trên 2000 man yên/năm.
 • Có kinh nghiệm thực tế 10 năm trở lên trong công việc dự định và thu nhập trên 2000 man yên/năm.

Ngoài ra, đối với những người tham gia vào “Hoạt động quản lý và kinh doanh cao cấp” (nhà quản lý của các doanh nghiệp có phạm vi hoạt động quốc tế v.v.), yêu cầu bao gồm:

 • Có kinh nghiệm thực tiễn 5 năm trở lên trong việc quản lý hoặc điều hành doanh nghiệp và thu nhập trên 4000 man yên/năm.

Hình ảnh lấy từ trang web của Cục quản lí xuất nhập cảnh(Hình ảnh lấy từ trang web của Cục quản lí xuất nhập cảnh)

4. Đãi ngộ dành cho Nhân Lực Chất Lượng Cao Đặc Biệt là gì?

Như đã nói ở trên, khi được công nhận là “Nhân Lực Chất Lượng Cao Đặc Biệt” không chỉ cá nhân mà gia đình của họ cũng được hưởng các đãi ngộ đặc biệt.

Nhân Lực Chất Lượng Cao Đặc Biệt ban đầu được cấp tư cách lưu trú là ” Nhân Lực Chất Lượng Cao số 1″ .Với tư cách lưu trú này họ sẽ được hưởng các đãi ngộ như sau:

 • Được phép tham gia nhiều hoạt động khi lưu trú tại Nhật Bản.
 • Có được thời hạn lưu trú 5 năm.
 • Các yêu cầu về Visa Vĩnh trú được nới lỏng (thông thường, các tư cách lưu trú khác yêu cầu cư trú “liên tục” tại Nhật Bản trong 10 năm, nhưng với tư cách lưu trú này có thể được rút ngắn xuống tối thiểu 1 năm).
 • Vợ/Chồng được phép làm việc.
 • Cha mẹ được phép sống cùng với điều kiện nhất định.
 • Được phép bảo lãnh người giúp việc gia đình với điều kiện nhất định.
 • Thủ tục nhập cảnh và lưu trú được ưu tiên xử lý, giúp tiến hành nhanh chóng.

Khi được công nhận là Nhân Lực Chất Lượng Cao Đặc Biệt, bên cạnh những điều trên

 • Người đó có khả năng được sử dụng làn đường ưu tiên được thiết lập tại các sân bay lớn.

Ngoài chế độ ưu đãi được cấp cho Nhân Lực Chất Lượng Cao số 1, tồn tại thêm một loại visa cấp đặc biệt gọi là ” Nhân Lực Chất Lượng Cao số 2″, có những chế độ đãi ngộ hơn so với Nhân Lực Chất Lượng Cao số 1. Bên cạnh chế độ đãi ngộ dành cho Nhân Lực Chất Lượng Cao số 1, Nhân Lực Chất Lượng Cao số 2 còn được hưởng thêm:

 • Có thể thực hiện hầu hết tất cả các hoạt động liên quan đến lao động nói chung cùng với hoạt động đã được chấp thuận cho tư cách lưu trú Nhân Lực Chất Lượng Cao số 1
 • Thời hạn cư trú trở thành “vô thời hạn”

Tóm lại, hầu như không có hạn chế về hoạt động và thời hạn cư trú tại Nhật Bản.

Việc chuyển từ Nhân Lực Chất Lượng Cao số 1 sang Nhân Lực Chất Lượng Cao số 2, thông thường, yêu cầu ít nhất 3 năm hoạt động, nhưng khi được công nhận là Nhân Lực Chất Lượng Cao Đặc Biệt, có thể chuyển từ Nhân Lực Chất Lượng Cao số 1 sang Nhân Lực Chất Lượng Cao số 2 sau 1 năm hoạt động.

Ngoài ra, khi được công nhận là ” Nhân Lực Chất Lượng Cao Đặc Biệt “, còn tồn tại những chế độ đãi ngộ đặc biệt khác.

Về việc được phép bảo lãnh “người giúp việc gia đình”mang quốc tịch nước ngoài.

Trong thị thực Nhân Lực Chất Lượng Cao trước đây, việc bảo lãnh người giúp việc gia đình theo đi kèm yêu cầu 1 số các điều kiện như “dự định xuất cảnh cùng với người sử dụng lao động” hoặc “người sử dụng lao động có con dưới 13 tuổi”.

Khác với việc gia đình tự mình đảm nhận công việc gia đình và chăm sóc con cái ở Nhật Bản, ở nước ngoài có văn hóa ủy thác công việc gia đình và chăm sóc con cái cho”người giúp việc”như người giữ nhà hay người trông trẻ.
Đặc biệt đối với những người nước ngoài có tư cách lưu trú ” Nhân Lực Chất Lượng Cao Đặc Biệt”, có thể cảm thấy thoải mái hơn khi để cho người giúp việc gia đình quen thuộc chăm sóc gia đình và cuộc sống hàng ngày.

Trong trường hợp được công nhận là ” Nhân Lực Chất Lượng Cao Đặc Biệt “, các yêu cầu đã được nới lỏng như sau dựa trên tình hình thực tế này.

 • Nếu tổng thu nhập gia đình vượt quá 3,000 man yên, có thể tuyển dụng tối đa 2 người giúp việc gia đình mang quốc tịch nước ngoài.
 • Không áp dụng các yêu cầu về gia đình như có con dưới 13 tuổi.

Yêu cầu về việc làm đối với vợ/chồng của Nhân Lực Chất Lượng Cao Đặc Biệt cũng đã được nới lỏng.
Những người nước ngoài đang cư trú tại Nhật với tư cách là “người phụ thuộc” (vợ/chồng) của người nước ngoài thường bị hạn chế về hoạt động làm việc trong nước Nhật.
Khi được phép cư trú ở Nhật dưới tư cách là “người phụ thuộc” (vợ/chồng),hoạt động chủ yếu của họ thường xoay quanh làm việc nhà hoặc chăm sóc con cái. Với tư duy này, nếu họ muốn được phép làm việc ở Nhật, họ phải chuyển sang các tư cách lưu trú khác được cấp cho việc làm việc ở Nhật.

Vì vậy, việc làm việc của người nước ngoài đang sinh sống với tư cách lưu trú “người phụ thuộc” cần tuân thủ 1 trong vài những nguyên tắc sau:

 • Xin giấy phép “Hoạt động ngoài tư cách lưu trú” và có thể làm việc tối đa 28 giờ mỗi tuần.
 • Có thể làm việc trong lĩnh vực chuyên môn hoặc kỹ thuật như “Tri thức nhân văn – Nghiệp vụ quốc tế” hoặc “Kỹ thuật”, tương tự như các người nước ngoài khác, sau khi nhận được tư cách cư trú mới.

Chương trình ” Nhân Lực Chất Lượng Cao Đặc Biệt” đã nới lỏng rất nhiều các yêu cầu trên.
Người phụ thuộc “có thể làm việc nhiều hơn 28 giờ mỗi tuần mà không cần đáp ứng các yêu cầu về quá trình học tập hoặc kinh nghiệm” trong các lĩnh vực như “Nghiên cứu”, “Giảng dạy”, “Kỹ thuật – Tri thức nhân văn – Nghiệp vụ quốc tế” và “Giải trí”, cũng như “Giáo dục”, “Nghệ thuật”, “Tôn giáo”, “Báo chí”, và “Kỹ năng”.
Tóm lại, với tư cách lưu trú “người phụ thuộc của Nhân Lực Chất Lượng Cao Đặc Biệt”, họ có thể làm việc ở Nhật mà không gặp bất kỳ hạn chế nào.

Xuất phát từ ý thức rằng việc thu hút những tài năng nước ngoài xuất sắc đến Nhật Bản là không thể nếu như không có sự nới lỏng về việc làm việc của gia đình họ
Nhiều quốc gia trên thế giới có văn hóa tôn trọng sự cân nhắc giữa “xây dựng sự nghiệp cá nhân” và “hạnh phúc gia đình” hoặc “xây dựng sự nghiệp của vợ/chồng”.
Để những người lao động đặc biệt ưu tú có thể “Thử làm việc cùng với gia đình”, việc nới lỏng này là rất cần thiết đúng không ạ?

5. Quy trình xin cấp giấy phép lưu trú cho Nhân Lực Chất Lượng Cao Đặc Biệt

Người được công nhận là Nhân Lực Chất Lượng Cao Đặc Biệt sẽ được cấp tư cách lưu trú “Nhân Lực Chất Lượng Cao Đặc Biệt” và trên mặt sau của thẻ ngoại kiều sẽ ghi “Nhân Lực Chất Lượng Cao Đặc Biệt”.

Việc xin cấp tư cách lưu trú”Nhân Lực Chất Lượng Cao Đặc Biệt” được chia thành ba trường hợp chính:

A. Người nước ngoài đang ở nước ngoài và muốn nhập cảnh vào Nhật Bản với tư cách lưu trú “Nhân Lực Chất Lượng Cao số 1”.Trong thời điểm đó hãy xin dưới hình thức “Nhân Lực Chất Lượng Cao Đặc Biệt”.
B. Người nước ngoài đang sinh sống tại Nhật dưới một tư cách khác và muốn chuyển đổi sang tư cách lưu trú “Nhân Lực Chất Lượng Cao Đặc Biệt” theo diện ưu tiên.
C. Người nước ngoài đã có tư cách lưu trú ” Nhân Lực Chất Lượng Cao số 1″ dưới chế độ điểm và đang ở Nhật Bản, muốn nhận được ưu tiên để chuyển sang tư cách cư trú “Người lao động đặc biệt cao cấp”.

Trong trường hợp A, cần xin cấp “Giấy chứng nhận tư cách lưu trú” dành cho “Nhân Lực Chất Lượng Cao số 1″ tại Cục xuất nhập cảnh tương ứng.
Đồng thời, họ phải nộp tài liệu chứng minh rằng họ đáp ứng các yêu cầu đối của tư cách lưu trú”Nhân Lực Chất Lượng Cao Đặc Biệt” (học vị, kinh nghiệm làm việc và thu nhập).

Giấy chứng nhận tư cách lưu trú là một giấy tờ minh chứng rằng hoạt động mà người nước ngoài định thực hiện khi đến Nhật Bản có thể được áp dụng cho thẻ cư trú nào, v.v., và rằng họ đáp ứng điều kiện để nhập cảnh vào Nhật Bản.

Trong trường hợp B, người nước ngoài đã có thẻ ngoại kiều ở Nhật Bản sẽ xin cấp “Xin thay đổi tư cách lưu trú” để chuyển đổi sang tư cách lưu trú”Nhân Lực Chất Lượng Cao Đặc Biệt”.
Tương tự trường hợp A, họ cũng phải nộp tài liệu chứng minh rằng họ đáp ứng các yêu cầu cho “Nhân Lực Chất Lượng Cao Đặc Biệt”.

Trong trường hợp C, có hai trường hợp khác nhau:

・Trường hợp thời gian lưu trú còn lại của visa ” Nhân Lực Chất Lượng Cao số 1″ mà người đó đang có sẽ hết hạn trong vòng 3 tháng:
Cần phải xin “Gia hạn thời gian lưu trú”
Trường hợp này cũng cần đề nghị Cục có những ưu tiên tương ứng với “Nhân Lực Chất Lượng Cao Đặc Biệt”.
Nhân tiện, những người đã có tư cách lưu trú của Nhân Lực Chất Lượng Cao số 1 không nhất thiết phải rời khỏi Nhật Bản ngay lập tức, ngay cả khi họ không đáp ứng các yêu cầu đối với “Nhân Lực Chất Lượng Cao Đặc Biệt” do giảm thu nhập hàng năm, v.v.

・Trường hợp thời gian hết hạn lưu trú của visa ” Nhân Lực Chất Lượng Cao số 1″ còn dài.
Họ phải xin cấp “Giấy chứng nhận được phép làm việc” và có thể nhận được xác nhận về tư cách ” Nhân Lực Chất Lượng Cao Đặc Biệt “. Mặc dù thường thường không cần thiết phải có giấy phép này, nhưng trong trường hợp này khi muốn được công nhận là ” Nhân Lực Chất Lượng Cao Đặc Biệt “, cần phải làm thủ tục xin cấp giấy phép này.

6. Tóm tắt về Chế Độ Nhân Lực Chất Lượng Cao Đặc Biệt (J-Skip)

Trong bài viết này, chúng tôi đã giải thích về ” Nhân Lực Chất Lượng Cao Đặc Biệt ” mới được thiết lập. Đây là một chế độ để tiếp nhận nhân tài nước ngoài xuất sắc vào Nhật Bản, và là một “cánh cửa hẹp”.

Tuy nhiên, đây cũng là cơ hội cho những người nước ngoài có kiến thức và kỹ năng để phát huy tại Nhật Bản. Với việc không yêu cầu khả năng tiếng Nhật như 1 điểm cộng khi xét Nhân Lực Chất Lượng Cao trước đây, những nhân tài này có thể làm việc tại các công ty nước ngoài hoặc công ty công nghệ thông tin với khả năng giao tiếp bằng tiếng Anh.
Hoặc đối với những người làm quản lý, học vấn không còn là yếu tố quan trọng, ví dụ như những người đã bỏ học đại học nhưng có thu nhập trên 4000 man yên và là chủ doanh nghiệp có thể tận dụng lợi ích làm việc ổn định tại Nhật Bản.

Sự sạch sẽ, an ninh tốt và vẻ đẹp tự nhiên của bốn mùa ở Nhật Bản cũng là một phần hạnh phúc mà người nước ngoài có thể tận hưởng khi sống ở đây.

Chúng tôi hy vọng rằng những người đang tìm kiếm nhân tài xuất sắc trong các doanh nghiệp cũng có thể hiểu về ” Nhân Lực Chất Lượng Cao Đặc Biệt ” thông qua bài viết này. Khi tuyển dụng nhân tài nước ngoài, việc có thể nêu lên các đãi ngộ như “Phạm vi làm việc của người phối ngẫu được mở rộng hơn”, “Việc mang theo người giúp việc gia đình diễn ra thuận lợi”, “Được phép nộp đơn cư trú vĩnh viễn sau ít nhất 1 năm” và nhiều đãi ngộ khác tại Nhật Bản sẽ làm cho bạn có thêm nhiều lợi thế.

Chế độ Nhân Lực Chất Lượng Cao Đặc Biệt (J-Skip) là một chế độ mới ra mắt nên tất nhiên sẽ còn tồn tại những điều bạn chưa thể hiểu rõ. Công ty Luật hành chính Daiichi-Sogo có chuyên môn về nghiệp vụ quốc tế như đề nghị xin cấp thị thực lưu trú. Chúng tôi không chỉ có kinh nghiệm phong phú mà còn nỗ lực cập nhật thông tin về các chế độ mới thay đổi hàng ngày liên quan đến người nước ngoài trong và ngoài nước Nhật.

Nếu bạn có một chút quan tâm đến Nhân Lực Chất Lượng Cao Đặc Biệt, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được tư vấn miễn phí.

無料相談のお問い合わせ先

06-6226-8120
03-6275-6038