行政書士法人第一綜合事務所

Phân tích dữ liệu tại Cục quản lý xuất nhập cảnh! Tỷ lệ được cấp và không được cấp visa vĩnh trú!

Chúng tôi cho rằng hiện tại có rất nhiều người nước ngoài đang hướng tới việc đạt được visa vĩnh trú.

Những bạn đang có suy nghĩ xin visa vĩnh trú chắc hẳn đặc biệt quan tâm đến việc quy trình kiểm tra tại Cục quản lý xuất nhập cảnh liệu có nghiêm ngặt hơn hay có khoan dung hay không.

Do đó, tại bài viết này, chúng tôi sẽ xem xét tỷ lệ được cấp và không được cấp visa vĩnh trú.

1.Số liệu thống kê xuất nhập cảnh được công bố bởi Cục quản lý xuất nhập cảnh là gì?

Thống kê kiểm soát xuất nhập cảnh là nghiệp vụ do Bộ Tư pháp xử lý, được tổng hợp dưới dạng thông tin thống kê liên quan đến việc kiểm tra nhập cảnh, kiểm tra tình trạng cư trú, thủ tục trục xuất, v.v. do bộ phận xuất nhập cảnh xử lý.

Lần này, chúng tôi sẽ trình bày về tỷ lệ cho phép và tỷ lệ không được phép đối với đơn xin vĩnh trú vì sự gia tăng các tài liệu phải nộp từ ngày 1 tháng 7 năm 2019, cùng với quy trình kiểm tra nghiêm ngặt và xu hướng nộp đơn xin vĩnh trú của người nước ngoài ngày càng nhiều.

Bạn có biết tỷ lệ được cấp visa vĩnh trú là bao nhiêu không?

Mặc dù đây là số liệu thống kê nhập cảnh bạn ít được biết tới, nhưng đây là thông tin rất hữu ích để biết tình hình thực tế của việc kiểm tra đơn xin vĩnh trú vì nó làm rõ số lượng được cho phép / không được cho phép của đơn xin vĩnh trú hàng tháng.

2.Tỷ lệ được cho phép và không được cho phép đối với đơn xin vĩnh trú

Bây giờ chúng ta hãy xem xét tỷ lệ được cho phép và không được cho phép đối với đơn xin vĩnh trú.

2/2020 3/2020 4/2020 5/2020
Cho phép Không cho phép Tỷ lệ cho phép Cho phép Không cho phép Tỷ lệ cho phép Cho phép Không cho phép Tỷ lệ cho phép Cho phép Không cho phép Tỷ lệ cho phép
Tổng 2393 1863 56.23% 2218 2349 48.57% 2071 1910 52.02% 1585 1363 53.77%
Cục Tokyo 1407 1155 54.92% 1299 1462 47.05% 984 987 49.92% 686 641 51.70%
Cục Osaka 313 104 75.06% 303 90 77.10% 291 29 90.94% 165 22 88.24%
Cục Nagoya 401 480 45.52% 340 716 32.20% 468 733 38.97% 562 654 46.22%
Cục Yokohama 274 167 62.13% 269 278 49.18% 231 204 53.10% 165 191 46.35%
Cục Fukuoka 114 55 67.46% 101 31 76.52% 138 119 53.70% 61 25 70.93%
Cục Kobe 50 45 52.63% 45 26 63.38% 17 3 85.00% 24 0 100.00%
Cục Hiroshima 75 43 63.56% 88 14 86.27% 126 7 94.74% 72 15 82.76%
Cục Takamatsu 9 3 75.00% 31 12 72.09% 18 6 75.00% 18 2 90.00%
Cục Sapporo 49 16 75.38% 17 1 94.44% 20 17 54.05% 12 4 75.00%
Cục Sendai 25 7 78.13% 39 23 62.90% 26 12 68.42% 9 0 100.00%

Lần này, chúng ta sẽ xem xét dữ liệu từ 2/2020 đến 5/2020, tuy nhiên, chúng ta có thể thấy tỷ lệ được cho phép sẽ khoảng 50% ở mỗi tháng tại các Cục quản lý xuất nhập cảnh.

Trên thực tế, cứ 2 người nộp đơn xin vĩnh trú thì 1 người sẽ bị từ chối.

Có nhiều người chắc hẳn sẽ có suy nghĩ rằng:
“Tỷ lệ được cho phép thấp hơn tôi nghĩ…”

Đặc biệt, chúng ta dễ thấy sự khắt khe trong việc kiểm tra đơn xin vĩnh trú ở 2 Cục Tokyo và Nagoya:
Cục quản lý xuất nhập cảnh Tokyo,
54.92 %(tháng 2)
47.05 %(tháng 3)
49.92 %(tháng 4)
51.70 %(tháng 5)
Trung bình 4 tháng là 50.76%.

Cục quản lý xuất nhập cảnh Nagoya,
45.52 %(tháng 2)
32.20 %(tháng 3)
38.97 %(tháng 4)
46.22 %(tháng 5)
Trung bình 4 tháng là 40.68% và cứ 10 người thì chỉ có 4 người được cấp visa vĩnh trú.
Chúng ta có thể thấy mức độ nghiêm ngặt trong quy trình kiểm tra đơn xin vĩnh trú từ những số liệu thống kê của Cục quản lý xuất nhập cảnh.

3.Tỷ lệ được cho phép đối với đơn xin vĩnh trú của văn phòng hành chính Daiichi-Sogo và lý do

Vậy, tỷ lệ % đơn xin vĩnh trú được cho phép của văn phòng hành chính Daiichi Sogo là như thế nào?

Văn phòng hành chính Daiichi Sogo luôn tự hào với tỷ lệ được cho phép đơn xin vĩnh trú là trên 95% kể từ khi thành lập.

Tỷ lệ trung bình các đơn xin vĩnh trú được cho phép trên toàn quốc là khoảng 50%, vậy tại sao lại có sự khác biệt về tỷ lệ được cho phép vĩnh trú như vậy?

Một trong những lý do đó chính là “Hiệu suất”.

Việc kiểm tra đơn xin vĩnh trú là một cuộc kiểm tra toàn diện, và tùy thuộc vào tình hình kinh tế xã hội của Nhật Bản, đơn xin vĩnh trú được cho phép trước đó có thể bị từ chối.

Nói cách khác, để duy trì tỷ lệ được cấp visa vĩnh trú cao thì cần phải thu thập và phản hồi thông tin kịp thời.

Để phản hồi như vậy, nếu không phải là văn phòng chuyên về nghiệp vụ quốc tế thì sẽ rất là khó.

Cho đến nay, chúng tôi đã xin được nhiều giấy phép vĩnh trú với tư cách là văn phòng chuyên về nghiệp vụ quốc tế.
Ngoài ra, chúng tôi còn nhận được rất nhiều thắc mắc của những bạn đã tự nộp hồ sơ nhưng không may bị từ chối cấp visa vĩnh trú.

Bằng cách lặp lại các nghiệp vụ này hàng ngày, không chỉ thông tin về luật, hướng dẫn và quy trình kiểm tra xuất nhập cảnh mà cả thông tin thực tế về kiểm tra nhập cảnh cũng sẽ được thu thập tại văn phòng của chúng tôi.

Dựa trên những dữ liệu này, chúng tôi luôn xác định khả năng được cấp visa vĩnh trú trước khi nộp đơn. Do đó, chúng tôi có thể duy trì tỷ lệ được cho phép vĩnh trú cao.

4.Tổng hợp

Lần này, chúng tôi đã xem xét tỷ lệ cho phép và tỷ lệ không được cho phép của đơn xin vĩnh trú.
Tỷ lệ cho phép cho visa vĩnh trú thấp hơn mong đợi, và nó có thể hơi sốc đối với những người đang xem xét nộp đơn.

Nhưng không sao.
Nếu chuẩn bị đúng cách và nhận thức được các tiêu chí xin visa vĩnh trú, số lượng người xin được visa vĩnh trú cũng không hề ít.

Điều quan trọng không phải là chỉ nộp các tài liệu được liệt kê trên trang chủ của Bộ Tư pháp cho Cục quản lý xuất nhập cảnh.
Điều quan trọng là nội dung của các giấy tờ phải nộp cho Cục quản lý xuất nhập cảnh.

Đối với những bạn đang chuẩn bị xin visa vĩnh trú, bạn vui lòng tham khảo bài viết Những câu hỏi thường gặp ở đơn xin visa Vĩnh trú, bài viết này sẽ tổng hợp các câu hỏi của khách hàng và câu trả lời của nhân viên hành chính của chúng tôi.