行政書士法人第一綜合事務所

Xác minh chi phí xin visa vĩnh trú!

Chúng tôi cho rằng ít người biết chi phí thực tế của việc xin visa vĩnh trú. Vì vậy, tại bài viết này, chúng ta sẽ xem xét chi phí khi xin visa vĩnh trú nhé!
Để xin visa vĩnh trú, bạn phải nộp các tài liệu chính thức cho Cục quản lý xuất nhập cảnh.
Chi phí phát sinh ở đây là chi phí để có được tài liệu chính thức.
Và nếu bạn được cấp visa vĩnh trú, khi đó bạn sẽ phải mua con tem doanh thu.
Ngoài ra, nếu bạn ủy quyền cho văn phòng hành chính để xin vĩnh trú thì bạn cũng sẽ phải thanh toán chi phí ủy quyền đó.
Ngay cả khi bạn tự mình xin visa vĩnh trú, bạn cũng nên xem xét đến chi phí di chuyển, phí bưu điện và thời gian chuẩn bị.

Bây giờ chúng ta hãy xem xét chi phí xin visa vĩnh trú dựa trên mô hình thực tế.

1.Đơn xin từ visa lao động sang visa vĩnh trú(Trường hợp gia đình 4 người)

Trong chương này, chúng ta hãy xem xét các chi phí liên quan đến việc xin visa vĩnh trú từ visa lao động với trường hợp gia đình 4 thành viên.

[Trường hợp ví dụ sống ở Kita-ku, Osaka]

Chồng là nhân viên công ty (40 tuổi): Có visa Kỹ thuật, Tri thức nhân văn, Nghiệp vụ quốc tế
Vợ làm việc bán thời gian (35 tuổi): có visa đoàn tụ gia đình
Con sinh ra tại Nhật Bản (5 tuổi, 2 tuổi): Visa đoàn tụ gia đình

[Chi phí phát sinh]

Tài liệu chính thức Chi phí
1 Giấy cư trú 300 yên / bản sao
2 Giấy chứng nhận đăng ký khai sinh 350 yên / bản x 2 con
3 Giấy chứng nhận thuế thu nhập của chồng 300 yên / bản × trong 5 năm
4 Giấy chứng nhận nộp thuế của chồng 300 yên / bản x trong 5 năm
5 Giấy chứng nhận thuế thu nhập của vợ 300 yên / bản × trong 5 năm
6 Giấy nộp thuế của vợ 300 yên / bản x trong 5 năm
7 Giấy chứng nhận khấu trừ thuế thu nhập và thuế thu nhập đặc biệt, thuế thu nhập đã kê khai và thuế thu nhập tái thiết đặc biệt, thuế tiêu thụ và thuế tiêu thụ địa phương, thuế thừa kế, thuế quà tặng (phần 3) của chồng 400 yên / bản
8 Giấy chứng nhận khấu trừ thuế thu nhập và thuế thu nhập đặc biệt, thuế thu nhập đã kê khai và thuế thu nhập tái thiết đặc biệt, thuế tiêu thụ và thuế tiêu thụ địa phương, thuế thừa kế, thuế quà tặng (phần 3) của vợ 400 yên / bản
9 Chi phí di chuyển hoặc gửi thư đến ủy ban nơi cấp giấy tờ liên quan Nếu thích hợp
10 Giấy cư trú của người bảo lãnh 300 yên / bản
11 Giấy nộp thuế của người bảo lãnh 300 yên / bản
12 Giấy xác nhận thuế thu nhập của người bảo lãnh 300 yên / bản
13 Tem doanh thu khi được cấp visa vĩnh trú 8000 yên / tờ x 4 thành viên trong gia đình

Tổng 40,700 yên + chi phí vận chuyển hoặc chi phí gửi thư + chi phí thời gian tương ứng

2.Đơn xin từ visa quản lý kinh doanh sang visa vĩnh trú(Trường hợp gia đình 4 người)

[Trường hợp ví dụ sống ở Minato-ku, Tokyo]

Chồng là giám đốc công ty (35 tuổi): Có visa quản lý kinh doanh
Vợ là nhân viên chính thức (35 tuổi): Có visa Kỹ thuật, Tri thức nhân văn, Nghiệp vụ quốc tế
Con sinh ra ở Nhật Bản (8 và 5 tuổi): có visa đoàn tụ gia đình

[Chi phí phát sinh]

Tài liệu chính thức Chi phí
1 Giấy cư trú 300 yên / bản sao
2 Giấy chứng nhận đăng ký khai sinh 350 yên / bản x 2 con
3 Giấy chứng nhận thuế thu nhập của chồng 300 yên / bản × trong 5 năm
4 Giấy chứng nhận nộp thuế của chồng 300 yên / bản x trong 5 năm
5 Giấy chứng nhận thuế thu nhập của vợ 300 yên / bản × trong 5 năm
6 Giấy nộp thuế của vợ 300 yên / bản x trong 5 năm
7 Giấy chứng nhận khấu trừ thuế thu nhập và thuế thu nhập đặc biệt, thuế thu nhập đã kê khai và thuế thu nhập tái thiết đặc biệt, thuế tiêu thụ và thuế tiêu thụ địa phương, thuế thừa kế, thuế quà tặng (phần 3) của chồng 400 yên / bản
8 Giấy chứng nhận khấu trừ thuế thu nhập và thuế thu nhập đặc biệt, thuế thu nhập đã kê khai và thuế thu nhập tái thiết đặc biệt, thuế tiêu thụ và thuế tiêu thụ địa phương, thuế thừa kế, thuế quà tặng (phần 3) của vợ 400 yên / bản
9 Bản sao có chứng thực của công ty người chồng đang quản lý 600 yên / bản
10 Chi phí di chuyển hoặc gửi thư đến ủy ban nơi cấp giấy tờ liên quan Nếu thích hợp
11 Giấy cư trú của người bảo lãnh 300 yên / bản
12 Giấy nộp thuế của người bảo lãnh 300 yên / bản
13 Giấy xác nhận thuế thu nhập của người bảo lãnh 300 yên / bản
14 Tem doanh thu khi được cấp visa vĩnh trú 8000 yên / tờ x 4 thành viên trong gia đình

Tổng 41.300 yên + chi phí di chuyển hoặc chi phí gửi thư + chi phí thời gian tương ứng

3.Đơn xin từ visa phụ thuộc sang visa vĩnh trú(Trường hợp gia đình 4 người)

[Trường hợp ví dụ sống ở Naka-ku, Nagoya]

Chồng là giám đốc công ty (38 tuổi): người Nhật
Vợ làm việc bán thời gian (35 tuổi): Visa phụ thuộc người Nhật
Con sinh ra ở Nhật Bản (3 và 5 tuổi): Người Nhật

[Chi phí phát sinh]

Tài liệu chính thức Chi phí
1 Bản sao công chứng hộ khẩu 450 yên / bản
2 Giấy cư trú 300 yên / bản sao
3 Giấy chứng nhận thuế thu nhập của chồng 300 yên / bản × trong 3 năm
4 Giấy chứng nhận nộp thuế của chồng 300 yên / bản x trong 3 năm
5 Giấy chứng nhận thuế thu nhập của vợ 300 yên / bản x trong 3 năm
6 Giấy chứng nhận nộp thuế của vợ 300 yên / bản × trong 3 năm
7 Giấy chứng nhận khấu trừ thuế thu nhập và thuế thu nhập đặc biệt, thuế thu nhập đã kê khai và thuế thu nhập tái thiết đặc biệt, thuế tiêu thụ và thuế tiêu thụ địa phương, thuế thừa kế, thuế quà tặng (phần 3) của chồng: 400 yên / bản
8 Giấy chứng nhận khấu trừ thuế thu nhập và thuế thu nhập đặc biệt, thuế thu nhập đã kê khai và thuế thu nhập tái thiết đặc biệt, thuế tiêu thụ và thuế tiêu thụ địa phương, thuế thừa kế, thuế quà tặng (phần 3) của chồng 400 yên / bản
9 Bản sao có công chứng của công ty người chồng quản lý 600 yên / bản
10 Chi phí di chuyển hoặc gửi thư đến ủy ban nơi cấp giấy tờ liên quan Nếu thích hợp
11 Tem doanh thu khi được cấp visa vĩnh trú 8000 yên / tờ

Tổng 13,750 yên + chi phí di chuyển hoặc chi phí gửi thư + chi phí thời gian tương ứng

4.So sánh chi phí trong trường hợp ủy quyền cho văn phòng hành chính

Chi phí khi xin visa vĩnh trú thông qua việc ủy quyền cho văn phòng hành chính là bao nhiêu? Trên thực tế, Liên đoàn điều tra viên hành chính Nhật Bản, được đăng ký bởi những văn phòng hành chính, đã tiến hành thống kê toàn quốc về tổng số chi phí 5 năm một lần.

Chúng ta hãy cùng xem xét số liệu của cuộc điều tra thống kê mới nhất đã có trong năm 2015.

Bạn thường nghĩ rằng mình sẽ tự nộp đơn xin vĩnh trú, nhưng theo dữ liệu khảo sát thống kê:

Chi phí trung bình trên toàn quốc khi ủy quyền cho văn phòng hành chính là 122,924 yên
Chi phí thấp nhất khi ủy quyền cho văn phòng hành chính là 25,000 yên
Chi phí cao nhất khi ủy quyền cho văn phòng hành chính là 400,000 yên

So sánh số tiền dựa trên thuế của các văn phòng hành chính lớn đại diện,

Chi phí cơ bản Gia đình sống cùng nhau Trường hợp gia đình 3 người Trường hợp gia đình 4 người
Văn phòng A 120,000 yên 40,000 yên~
60,000 yên / người
200,000 yên ~
240,000 yên
240,000 yên ~
300,000 yên
Văn phòng B 150,000 yên 50,000 yên / người 250,000 yên 300,000 yên
Văn phòng C 165,000 yên 49,800 yên / người 264,600 yên 314,400 yên
Văn phòng D 70,000 yên 50,000 yên / người 170,000 yên 220,000 yên

Tiếp theo, chúng tôi xin giới thiệu về chi phí xin visa vĩnh trú của Văn phòng Daiichi Sogo.

Phí cơ bản Gia đình sống chung Trường hợp gia đình 3 người Trường hợp gia đình 4 người
120,000 yên
+ phí văn phòng
8,000 yên
25,000 yên / người 178,000 yên
(chưa bao gồm thuế)
203,000 yên
(chưa bao gồm thuế)

Chi phí của văn phòng hành chính được tự do hóa nên tùy vào những văn phòng hành chính khác nhau mà chi phí cũng sẽ khác nhau.
Chi phí thấp nhất là 25,000 yên và chi phí cao nhất là cao nhất là 400,000 yên, đây là một khoảng rất lớn.

Chi phí của chúng tôi không phải là chi phí thấp nhất nhưng có thể nói là nằm ở mức trung bình trong các văn phòng hành chính.

5.Tổng hợp

Chúng tôi đã xem xét các chi phí xin visa vĩnh trú tại bài viết này.

Bạn thường sẽ cân nhắc về chi phí khi đưa ra quyết định rằng sẽ tự xin visa vĩnh trú hay ủy thác cho văn phòng hành chính.

Sau đây là tóm tắt chi phí và thời gian cần thiết để nộp đơn xin thị thực thường trú,

・ Chi phí thu thập các tài liệu chính thức tại các văn phòng chính phủ khác nhau (chi phí di chuyển và chi phí bưu điện được tính riêng)
・ Chuẩn bị hồ sơ xin visa vĩnh trú (Nếu chưa quen thì có thể mất rất nhiều thời gian …)
・ Chi phí di chuyển đến Cục quản lý xuất nhập cảnh để nộp hồ sơ
・ Nộp hồ sơ tại Cục quản lý xuất nhập cảnh (thời gian chờ đợi có thể hơn 4 tiếng …)
・ Phản hồi yêu cầu về các tài liệu bổ sung từ Cục quản lý xuất nhập cảnh (Sẽ mất nhiều thời gian tùy thuộc vào nội dung của tài liệu bổ sung …)
・ Nhận kết quả từ Cục quản lý xuất nhập cảnh (Bạn cũng phải chuẩn bị cho nửa ngày nghỉ phép…)

Xem xét những trường hợp trên, việc ủy thác cho văn phòng hành chính cũng là một cách hiệu quả.

Khi ủy thác cho văn phòng hành chính, bạn cũng cần xem xét các mục sau:

・ Văn phòng hành chính có trách nhiệm thu thập các tài liệu chính thức không hay cần phải tự làm? (Trường hợp của văn phòng chúng tôi thì chúng tôi sẽ chịu trách nhiệm thu thập toàn bộ các tài liệu chính thức)
・ Nếu đơn xin vĩnh trú của bạn bị từ chối, văn phòng có đảm bảo hoàn tiền hoặc bảo lãnh xin lại miễn phí không? (văn phòng chúng tôi đảm bảo xin lại miễn phí)
・ Kinh nghiệm về việc xin visa vĩnh trú có phong phú không? (văn phòng chúng tôi có hơn 95% đơn xin vĩnh trú được cấp giấy phép vĩnh trú kể từ khi thành lập)

Quan trọng nhất là tiến hành công việc như thế nào và chi phí có được chấp nhận được hay không.
Điều này rất quan trọng để đưa ra quyết định cuối cùng khi xem xét có nên ủy thác cho văn phòng hành chính không.

Cuối cùng, chúng tôi luôn đặt châm ngôn kinh doanh rằng chỉ xin vĩnh trú 1 lần trong đời. Vì vậy chúng tôi luôn chuẩn bị tài liệu kỹ lưỡng để đơn xin không bị từ chối nhiều lần.

Chúng tôi hy vọng bài viết này đóng vai trò là tài liệu tham khảo cho những ai đang xem xét nộp đơn xin vĩnh trú.

ご相談は無料です。
お気軽にご相談ください。